Cổng hơi - Rối hơi - Mô hình khí

Cổng hơi - nhu cầu ngày càng phổ biến hiện nay

20-04-2015|3540

Những năm gần đây nhu cầu sử dụng cổng hơi ngày càng trở nên phổ biến và thông dụng hơn vào những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng...

1. Cổng hơi cho ngày khai trương

2. Cổng hơi cho lễ khánh thành, lễ khởi công

3. Cổng hơi cho ngày kỷ niệm

4. Cho những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng khác