Cổng hơi - Rối hơi - Mô hình khí

Dịch vụ bán và cho thuê cổng phao, cổng hơi

Liên hệ
Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Việt Nam. Bán và cho thuê cổng hơi, cổng chào hơi, cổng phao, cổng hơi tròn, cổng hơi rồng , cổng hơi rồng phượng cho đám cưới,cổng hơi 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m , 20m, 24m.
Thông tin chi tiết

Dịch vụ bán và cho thuê cổng phao, cổng hơi

Công Ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế Việt Nam.
Bán và cho thuê cổng hơi, cổng chào hơi, cổng phao, cổng hơi tròn, cổng hơi rồng , cổng hơi rồng phượng cho đám cưới,cổng hơi 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m , 20m, 24m.

Địa chỉ : Số 2010 -CT3A - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Tell : 04 35666727 - 0912666817 - 0912817066.